11 / 100

Rammer WIP

Hvert billede har sin historie, et sted og sit eget lys.

2560 x 1440

Blåfinnet tun 1:1 220cm, 257x120cm

Netstokket Indigorørhat, 22,5x31cm 

Hesteskovandnymfe, 22,5x31cm

Laks 114x70

Laks 1:1, 114x70cm

Blå mosaikguldsmed 76×56,5cm

Taskekrabbe 1:1, 39x39cm

Havørred 1:1, 71×34,5cm

Blæretang 1:1, 20x26cm

Tangreje, 25x10cm

Makrel 1:1, 57×26,5cm

NaeldensTakvinge 7,5x9cm

Lillekålsommerfugl 7,5x9cm

Citronsommerfugl 7,5x9cm

Admiral 7,5x9cm

Græsranøje 7,5x9cm

Guldøje 20x14cm

Sten hammerknuden 60x60cm

Hjertemuslinger 30x20cm