12 / 100

Rammer WIP

Hvert billede har sin historie, et sted og sit eget lys.

2560 x 1440
Blåfinnet tun 1:1 220cm, 257x120cm
Netstokket Indigorørhat, 22,5x31cm 
Hesteskovandnymfe, 22,5x31cm
Laks 114x70
Laks 1:1, 114x70cm
Blå mosaikguldsmed 76x56,5cm
Taskekrabbe 1:1, 39x39cm
Havørred 1:1, 71x34,5cm
Blæretang 1:1, 20x26cm
Tangreje, 25x10cm
Makrel 1:1, 57x26,5cm
NaeldensTakvinge 7,5x9cm
Lillekålsommerfugl 7,5x9cm
Citronsommerfugl 7,5x9cm
Admiral 7,5x9cm
Græsranøje 7,5x9cm
Guldøje 20x14cm
Sten hammerknuden 60x60cm
Hjertemuslinger 30x20cm